Kyrktak bygg & konsult AB Torsgatan 13 A 603 63 Norrköping Tel 011-12 81 31 info@kyrktak.se

1 760x345 2 760x345 3 760x345 5 760x345

Läggning Spåntak - fördjupning

Spåntyper:

Furuspån

Tillverkas av senvuxen tall. Våra spån kommer från norra Finland där furorna har fått växa långsamt på norrsluttningar. Tätheten på årsringarna överträffar alla spån vi hittills sett från Sverige. Det är inte ovanligt med 25-50 årsringar per tum. Spånen spjälkas så att fibrerna förblir intakta på ovansidan. Längd 450 mm. Tjocklek 25mm-5mm. Fallande bredder Ändformen kan varieras efter önskemål. Rak, fasad, rund, spetsig, näbbform. Spånen kan även sågas. Man får då ett slätare tak med stramare intryck. Fibrerna är då ej hela på ovansidan. Spånen suger dock upp tjära bättre. Längder och former kan varieras efter önskemål. Även formade spån för svängda läggningar finns. Då är spånen alltid sågade. Efter tillverkning och torkning doppas spånen i tjära. Spånen bör tjäras två gånger med kort intervall efter läggning.

Ekspån

Tillverkas av ekens kärna. Ytveden måste sågas bort eftersom den skulle ruttna direkt. Förr klöv man fram ekspån lika som furuspån med eftersom ekens fibrer inte är lika rätvuxna som tallens så blir det för många spån att kassera vid sådan framställning. Därför är all ekspån idag framställd genom sågning. Våra ekspån kommer från de östgötska ekskogarna i länets södra delar. Formerna kan varieras efter önskemål.  Spånen doppas till två tredjedelar i mahognytjära. På så sätt kan garvsyran andas ut genom den odoppade övre tredjedelen. Taket tjäras med ren tjära efter läggning. Spånen kan även läggas obehandlade och sedan behandlas med mahognytjära för att inom ett år behandlas med ren tjära.

Aspspån

Vanligt förekommande i Finland och Ryssland. Mindre vanligt i Sverige. Klyvs eller sågas. Läggs obehandlade och tjäras med ren tjära ett år efter läggning.

Stickspån – pärt

Vanligt förekommande på ekonomibyggnader förr i tiden.  En tunnare typ av spån som antingen hyvlas eller späntas fram. Längder mellan 300 mm till 600 mm.Fallande bredder.  Tillverkas av gran eller tall. Tjocklek 3-6 mm.

Läggning

Spånen läggs i tre lager. Normal längd är 450 mm och man lägger då med radavstånd 150 mm. Vid takfot lägger man en luftning oftast i form av en läkt med luftspalt. Detta för att lufta ur takfoten som är mest utsatt eftersom allt regnvatten måste passera den.  Spånen spikas direkt på det fasade undertaket med galvad eller rostfri spik.  Taket behöver kunna lufta igenom varför man inte kan ha papp direkt under spånen. Om papp måste användas så läggs taket på läkt för att få behövlig luftspalt. Läggning direkt på råspont är inget problem eftersom fukt kan vandra genom virket och dess springor. Luftningsspår kan sågas ut vid behov.

Genom att skära spånen i sidan kan man med sk. solfjäderläggning täcka svängda ytor med spån. Ränndalar och hörn, svängda takfall och kupoler, spiror och torn. Allt går att täcka med spån om man behärskar läggningstekniken. Vi har lagt spån sedan 1985 och behärskar alla typer av spånläggningar.

Läggning stickspån

Med överlapp i sidled samt i tätare skift beroende på taklutning. Spånen läggs direkt på undertak eller på glesläkt. Taket måste kunna lufta och därmed samma princip angående papp som vanliga spån. Spikas med blankspik.

Riksantikvariet Spånrapport Rapport 1982:3

Läs Spånrapporten här >>

Furuspan 220
Furuspån
Ekspan 220
Ekspån
Aspspan 220
Aspspån
Stickspan
Stickspan