Kyrktak bygg & konsult AB Torsgatan 13 A 603 63 Norrköping Tel 011-12 81 31 info@kyrktak.se

Tak 04 Tak 01 Tak 02 Tak 03

Övriga taktyper

Plåttak

Vi renoverar plåttak i egen regi samt i samarbete med plåt- och måleri företag. Taket måste rengöras. Här används mekanisk rengöring, högtryckstvätt och blästring. Rengöringsmetod får väljas efter takets förutsättningar. Ibland får man lägga på en kemisk färgborttagning för att få en plåtren yta. Målning med beprövade takfärger. Vi använder linoljefärg från Engwall&Claesson. Färgen kan sprutas eller handstrykas.

Tegeltak

Nedtagning av befintligt tegel. Montering ny läkt och nytt tegel. Rengöring av befintligt tak sker med högtryckstvätt eventuellt med kemisk behandling av typen ” Grön Fri ”

Skiffertak

Lagning och översyn av skiffer. Tvätt av ytor sker med högtryckstvätt. Utbyte skadade/nedfallna skifferplattor. Specialverktyg måste användas. Viktigt att man har tillgång till plattor med liknande form och färg som befintligt.
Nyläggning skiffertak. Nedmontering befintligt tak. Översyn undertak. Montering plyfa och papp. Återmontering renoverad skiffer eller helt ny skiffer. Taket kan läggas direkt på pappen eller på läkt. Viktigt att det finns ett tätskikt inunder skifferplattorna.

Tak 05 220