Kyrktak bygg & konsult AB Torsgatan 13 A 603 63 Norrköping Tel 011-12 81 31 info@kyrktak.se

Reparbete och Arbetsmiljöverket

Vid arbete med tak på kyrkor kan man inte alla gånger använda ställningar eller mobila arbetsplattformar. Då är det oftast smidigast att utföra arbetet som ett reparbete. Man kommer då nära taket och kan utföra reparationer, underhåll och målningsarbeten med bra känsla och teknik.

Arbetsmiljöverket uppställer hårda krav för att man ska få utföra dylika arbeten. Man måste vara utbildad i repteknik. En kurs i tre steg med krav på arbetade timmar mellan varje kurstillfälle.

Utrustningen måste vara godkänd.

Man måste arbeta i lag om två där personen på marken måste vara utbildad i evakueringsteknik.

Evakueringsutrustning måste finnas tillgänglig.

Evakuering och svåra moment måste övas regelbundet.

Det är byggherrens ansvar, dvs kyrkan-beställaren- som i den samordning som föregår en entreprenad, skall förvissa sig om att entreprenören uppfyller kraven. Detta är mycket viktigt. Personer utan rätt utbildning får inte utföra reparbete.

Vi i Kyrktak bygg & konsult AB är utbildade i reparbetsteknik enligt SPRAT systemet av Klätterservice AB. Vi håller regelbundna evakueringsövningar för att alltid vara förberedda. Vår personal övar klättring och klättringsteknik på fritiden dels utomhus dels i vårt övningscenter. Se:  www.klatterhallen.com

Som beställare är ni trygga med våra arbetsmetoder.