Kyrktak bygg & konsult AB Torsgatan 13 A 603 63 Norrköping Tel 011-12 81 31 info@kyrktak.se

Snickeri 03 Snickeri 02 Snickeri 01 Snickeri 04

Snickeri-bygg

Vi utför allt inom bygg och snickeri.

Arbeten med balkverk

Bärande konstruktioner av stockar och timmer finns i klockstaplar, torn, takstolar mm. Dessa måste kunna bytas och repareras. Vi har genomfört ett antal helrenoveringar av klockstaplar där syllar, stolpar och hjärtstockar har bytts ut. Vid arbeten med bärande delar är det viktigt att kunna förstå och räkna ut lasterna så att man avlastar på rätt sätt vid utbyte av stomdelar. Det nya materialet måste vara av hög kvalitet. Vi samarbetar med sågverk som kan leverera rätt dimensioner och rätt kvalitet.

Generalentreprenader

Vi åtar oss alla typer av arbeten på kyrkor och kulturbyggnader. Med utgångpunkt i vår egen specialistkompetens gällande takarbeten och snickerier samt med vårt kontaktnät av samarbetspartners så är fönsterrenovering, fasadrenoveringar, ställningsarbeten, målningsarbeten, plåtarbeten ,finsnickerier, åskledararbeten osv inga problem. Vi har genomfört ett antal generalentreprenader med flera moment som alla har fallit väl ut med bra resultat och belåtna kunder.

Snickeri 04 220
Gryts kyrktorn